DOULA

För dig som får gåvan att bli förälder är det en livshändelse som påverkar i grunden. Att bära ett barn, eller se ditt barn växa i din partners kropp är fascinerande, även om det inte alltid är enkelt. Att sedan föda och möta ett nytt liv är för de flesta det största som händer. Det är viktigt att det får ske på ett tryggt och kärleksfullt sätt i en positiv miljö. På era villkor.

Som utbildad FUR-doula (Föda utan rädsla) och certifierad ODIS-doula har jag ert bästa för ögonen. Jag möter upp där ni är i tankar och funderingar och lyssnar in vilket stöd ni behöver, före, under och efter förlossningen.

Mer info om Doula och mig 
 

TAKTIL

Taktil massage är en mjuk, omslutande beröring av huden som frigör "måbra-hormonet" oxytocin och ökar   välbefinnandet kroppsligt och mentalt.

Massageformen är flitigt använd inom sjukvården och för andra sköra personer, som ett sätt att ge lugn och av-slappning, stärka kroppsuppfattningen och lindra smärta, oro och ångest. Evidensbaserad och med studier som visar goda effekter t ex inom demensvård, för stroke-patienter och personer med oro eller psykisk ohälsa.

Som certifierad Taktipromassör har jag utbildning i och följer den beprövade originalmetoden som togs fram av Siv Ardeby med start i slutet av 60-talet och som därefter har utvecklats vidare under ett långt yrkesliv.