top of page

ATT DOULA FÖDANDE PAR

Ordet doula är grekiskt och kan fritt översättas som hjälpkvinna.

En doula stöttar och stärker kvinnan och hennes partner så att

de kan föda på det sätt de önskar.

Födandet är en naturlig process där kvinnan ska få möjlighet att

lita på sin kropp och sin egen inneboende kraft. Partnern ska få känna sig delaktig och trygg i sin roll som hennes viktigaste stöd.

Att bli respekterad och bekräftad i ett av livets mest magiska,

men också mest utmanande och utlämnande ögonblick, det är avgörande för en positiv och stärkande förlossningsupplevelse.

Som doula eller i profylaxutbildning inför födseln ger jag stöd, både praktiskt och emotionellt. Däremot har jag inget medicinskt ansvar eller ger medicinska råd. Jag värderar inte eller försöker påverka de val du/ni gör utifrån mina egna erfarenheter. Min uppgift är att vara ett närvarande stöd som ger trygghet inför och under födandet och som hjälper er med olika verktyg. Jag lyssnar lyhört och känner av

era önskemål och är ert språkrör om det behövs.

Den sk "doulaeffekten" är belagd via vetenskapliga studier och

visar bl a gynnsamma resultat som;

  • kortare förlossning

  • mindre behov av medicinsk smärtlindring

  • lägre frekvens kejsarsnitt och andra instrumentella ingrepp

  • en bättre förlossningsupplevelse och stärkt parrelation

Jag arbetar till vardags som undersköterska, idag inom palliativ vård och tidigare inom förlossningsvården.

 

När jag doular gör jag det i par med en erfaren kollega för att ni ska få bästa möjliga stöd och för att vi ska kunna täcka er jour på ett bra sätt. Individuell profylaxutbildning för blivande föräldrar håller jag löpande och du/ni är välkomna att boka tid via länken här bredvid.

gravidmamma med barn.jpg

Foto av Lukas på Studio Bergliden. Jag rekommenderar er varmt att ta kontakt med Lukas om ni vill göra en gravidfotografering eller ta andra familjebilder.

bottom of page