top of page
Hand på träd.jpg

UTMANING LEDER TILL UTVECKLING

"Det man lyser på växer"  (Loris Malaguzzi)

Just det tror jag på. Att låta människor växa. Det är ett recept för framgångsrik verksamhetsutveckling!

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med HR

och ledningsfrågor både som anställd och konsult.

 

Som konsult arbetar jag helst med mindre företag

i tillväxt och med fokus på ledning och utveckling. 

Det kan vara som stöd i HR-frågor i styrelse och ledningsgrupp, värdegrundsarbete, rekrytering, policyfrågor och medarbetarsamtal.

 

Det som främst driver mig är det äkta mötet. Att i

positiv anda bidra och coacha till utveckling både

för individen och verksamheten. Alltid med fokus

på hållbarhet och hälsa.

 

För det finns ingen motsättning mellan lönsamhet

och att göra satsningar och agera så att människor

får växa och må bra i en organisation.

Tvärtom så är det en förutsättning!

bottom of page